101 . Lars Kjemphol . Lalaland Landscape Architects

2semesters 120entradas 120posts 2semestres
Stortorget Square . Hamar


source: Lalaland Landscape Architects . Hamar Kommune . more 

Hamar ønsker seg et livlig og dynamisk bytorg, særpreget av et unikt kunstverk.
Sammen med det nye kulturhuset skal kunstverket markere Hamar som regionens kulturby.
Hamar torg har et stort, men ubrukt potensiale som møteplass for innbyggerne.
Vi vil legge tilrette for at dette potensialet skal få utfolde seg. Vi ønsker å lage et kunstverk som bidrar til å
gjøre Hamar torg til et særegent og opplevelsesrikt møtested.
0 comentarios :

Publicar un comentario