TEd’A arquitectes

CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU. UIB . Palma


TEd’A arquitectes

El terreny on s’ha d’ubicar el nou Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) és un espai artificial, sense traces, sense referents.PUNT DE PARTIDA
Tenim la sensació d’estar davant un no-lloc. Per això la primera intenció del projecte rau en la necessitat de generar un lloc.
GENERAR UN LLOC
A fi de contextualitzar l’edifici amb l’entorn on es situa, la proposta el primer que fa és generar el suport físic on col·locar l’edifici.
Mitjançant petits moviments de terres es modifica la topografia del solar. És el mateix que succeeix a la zona de llacunes que trobam a l’altre costat de carrer. Exagerant el talús longitudinal existent, buidam la part central de la parcel·la i amuntegam aquestes terres als extrems. Generam dos petits turonets als extrems est i oest de la parcel·la i, al mateix temps, un espai més deprimit a la part central.
LA PLACETA DEL CEP
Aquesta estratègia suposa diferents beneficis i respon a diferents intencions del projecte: La primera és que es genera una placeta exterior, a la zona assolellada del terreny i allunyada del carrer. Un espai exterior assolellat i delimitat per dos talusos que tendrà el nou edifici del CEP com a teló de fons. En un campus l’espai exterior és d’importància vital.
NO HI HA PLANTA SÒTAN
Així desapareix la planta sòtan. Els laboratoris no estan en una planta semienterrada, més fosca i humida. Els laboratoris estan a peu pla amb la nova placeta.
UN EDIFICI PORXO
Una gran coberta protegeix aules i circulacions. De la secció en resulta un edifici porxo que possibilita la ventilació creuada i defineix espais de circulació entre l’interior i l’exterior.
L’edifici deixa entrar el sol amb matisos: a través d’una gelosia, a través d’un lluernari, refexat... El nou CEP vol ser germà dels parrals i dels umbracles. Taques de sol esquitxaran l’interior del nou CEP.

Arquitectes: TEd’A arquitectes (Jaume Mayol, Irene Pérez)
Promotor: Universitat de les Illes Balears
Superfície: 2990 m2
Situació: Campus UIB. Palma
Projecte: 2012


0 comentarios :

Publicar un comentario