Marina Abramovic

The artist is present . MoMA

0 comentarios :

Publicar un comentario