Javier de las Heras

Edificio de viviendas . Es Molinar


origen: gracias a Javier de las Heras

Apropiar-se del lloc entenent les seves alineacions i urbanitzar l'entorn més immediat per anar resolent una trama urbana encara per consolidar.
Una plaça i un passeig definits per una geometria marcada per una clara ortogonalitat que ordena i ho prepara per l’activitat  de nous usos. En aquesta nova trama es planteja la nova edificació del centre d’estades diürnes  i els habitatges dotacionals com una peça autònoma.
Una edificació on és defineixen clarament dos móns formals diferenciats, un massís, dens, pesat, tancat, arrelat a terra -centre d'estades diürnes- i un lleuger, volàtil,obert, fragmentat -habitatges- i que llisca sobre l'anteriorCentre d'estades diürnes:

-Carrer interior:

Paral·lel al carrer Francesc Femenías un corredor-passadis estructura tota la planta en dues parts produint dos accessos. El principal, al carrer de Cuba amb un espai reservat per l’aparcament temporal o d’ambulàncies i un accés secundari lligat a la nova urbanització.
Aquesta divisió en dues part ve donada per qüestions de programa -ús-. A la cara sud es situen totes les dependències de relació social, esbarjo i repòs com la sala polivalent, el menjador, la cuina i les sales de descans. A l’altre part les dependències d’activitats i de gestió.

-Patis:

El nou centre es tanca a l’exterior creant un nou paisatge interior definit per la imatge de claustre. No s'entén com un únic espai on gira voltant seu tot el programa sinó que s'organitza una seqüència de tres patis de tres grandàries diferents segons els seus usos. Amb aquests patis s'aconsegueixen les millors condicions possibles respecte a l'assoleiament, els sorolls i el vent.
A la façana del nou carrer -nord- s'agrupen tots els locals socials.

Habitatges:

El centre d’estades diürnes i els locals socials formen un sòl cos massís de proporcions horitzontals que esdevé una plataforma sobre la que llisquen i es disposen unes peces com a contenidors d’habitatges. Aquestes es col·loquen de la forma més lògica tenint en compte l’orientació, assoleiament, vistes... S’obren cap al sud en forma de U per aconseguir que tots els habitatges gaudeixin de les vistes al mar.
Coberta enjardinada com espai contemplatiu i de relació.


AUTORS:
Javier de las Heras Solé (director de l'equip)
Mercedes Sánchez Hernández
Asunción Belda Esteban0 comentarios :

Publicar un comentario