BLAF architecten

PASSIEFHUIS MET HUID VAN TEXTIEL . Asse


BLAF architecten . photos: Stijn Bollaert . wall art: Eva Mouton

Duurzaam bouwen begint bij het bepalen van de bouwplaats. De professionele en sociale netwerken van de opdrachtgever spelen een belangrijke rol in deze zoektocht : nabijheid van werk, scholen en ontspanningsmogelijkheden, goede fietsverbindingen en openbaar vervoer. Het feit dat deze netwerken zich kunnen verplaatsen betekent meteen ook dat de woning op lange termijn andere bewoners met een ander programma moet kunnen huisvesten, hetgeen van belang is bij de planindeling van de woning.
In dit geval was Asse, een gemeente met alle nodige voorzieningen in de Brusselse rand een goede locatie. Door het ontbreken van stedelijkheid kwam de opdrachtgever terecht op een vrij gebleven en met de tijd -op de straatzijde na- volledig ingesloten perceel in een verkaveling uit de jaren ’60. De stedenbouwkundige contouren van deze verkaveling, met vrijstaande en weinig compacte bebouwing en met inefficiënt grondgebruik staan in zekere zin lijnrecht tegenover de duurzame gedachte. Door al deze elementen werd het bouwen van een passiefhuis op deze locatie een bewuste en verantwoorde keuze. De woning negeert de de vastgeroeste logica van de verkaveling door haar inplanting en relatie met de straat. De voortuin die per definitie ontstaat wanneer de voorbouwlijn van de overige bebouwing in de straat wordt aangehouden werd niet geprivatiseerd door middel van hagen, maar ingericht als een interactieve zone tussen de woning en de straat. Het verhard vlak dat aansluiting zoekt met het statuut van de straat en het voetpad kan met eenvoudige middelen zoals krijt en enkele speeltuigen worden ingericht als speelplaats voor de kinderen uit de buurt.Het bouwterrein voor dit project is hellend en ligt achteraan 2 meter hoger dan voor vooraan. De woning is opgebouwd uit een massieve onderbouw die half ingegraven ligt in het talud, en een bovenbouw in houtskelet. Om de zuidoriëntatie, tevens de straatzijde van het perceel, optimaal te kunnen inzetten in het passiefhuisconcept is de leefruimte van de woning op de eerste verdieping voorzien. Zo kan er in de bovenbouw veel glas toegepast worden met het oog op passieve warmtewinning, zonder aan privacy in te boeten. Bovendien sluiten de leefruimtes hierdoor aan op het niveau van de achtertuin. Het passiefhuisconcept maakt het raumplan-principe heel toepasbaar, het weglaten van binnenmuren en het creëren van vides veroorzaakt geen comfortverlies. Om de dikte van de buitenwanden te beperken worden alternatieven gezocht voor de traditionele gevelsteen. Zo wordt EPDM rubber gebruikt als gevelbekleding voor de benedenverdieping. Voor de gevels van de bovenbouw werd een intelligente huid ontwikkeld, die bestaat uit een repetitieve blokkaderstructuur bekleed met uv-blokkerend glasvezeldoek. Waar nodig kan het doek openen en sluiten, en zo werken als zonwering voor de beglaasde geveldelen. Ter hoogte van de gesloten delen zorgt het doek voor de bescherming van de achtergelegen houtvezelplaten. Dankzij dit gevelsysteem wordt aan alle bouwfysische eisen voldaan en krijgt de bovenbouw, in contrast met de massieve sokkel, een flexibel, transparant en open karakter.

ENERGIEMAATREGELEN

De woning is uitgevoerd volgens de passiefhuisprincipes (certificatie nog niet afgerond).

Passieve middelen:
-lage u-waardes: 0,15 tot 0,09 W/m2K voor opake delen, 0,6 W/m2K voor transparente delen (K19)
-zuidgevel met veel beglazing voor een optimale zonne-instraling en hoge zonnewinsten
-elk raam voorzien van screens om oververhitting tegen te gaan
-beton en snelbouwsteen zorgen voor thermische massa.
-Wonen op bovenverdieping (automatisch zo'n 2 graden warmer dan benedenverdieping)
-compact bouwen
-luchtdichte aansluitingen en afwerkingen
-koudebrugvrij
Aktieve middelen:
-bodem-water warmtewisselaar
-compactunit: ventilatie met warmterecuperatie en lucht/water warmtepomp voor luchtverwarming en sanitair warm water
-3,6 kW PV-panelen0 comentarios :

Publicar un comentario