70 TEd’A arquitectes

2semesters 150entradas 150posts 2semestres
Can Jordi i n’Àfrica . Mallorca


gracias a TEd’A arquitectes

Tres són les intencions que orienten l’estratègia de la proposta:

En primer lloc la casa, a fi d’alliberar la major part de parcel·la assolellada, es compacta i ocupa la cantonada. La casa fa carrer i s’alinea amb la resta de cases que conformen una façana continua. Les cases veïnes, pel fet de ser entre mitgeres, s’ordenen de forma unidireccional, en direcció carrer-corral. La nostra, en canvi, ocupa una cantonada.

En segon lloc cal aprofitar la condició de cap de cantó. Per això la casa s’ordena bidireccionalment.
Aquesta doble direcció organitza els usos i les vistes. Així sobre la massa edificada, s’hi buiden grans obertures que ens permeten fitar la Serra de Tramuntana cap al nord, reverenciar l’escola de Guillem Forteza cap a l’est o contemplar el Pla de Mallorca cap al sud. Exactament el mateix passa a l’interior. El fet d’agrupar tots els serveis en el perímetre de l’habitatge ens garanteix una enorme massicitat del volum, alhora vivim dins el gruix de la façana i alliberam d’obstacles el centre de la planta. Això ens permet traslladar la doble direcció de les vistes a l’interior.

En tercer lloc cal entendre que l’arquitectura es viu desde dins. Humanitzar-la desde l’interior introduint l’espai com a tema principal. Afavorir els racons, els espais ambigus i les irregularitats espaials, entenent que l’arquitectura no és més que un suport per la vida.
Així, la doble direcció també organitza la distribució i l’estructura. Aquesta es composa per murs de càrrega ordenats en molinet. Aquests murs també són els límits de les diferents estances que es col·loquen a diferent cota, millorant les condicions de cada estança, cercant el contacte amb el jardí o les millors vistes o la llum més adequada en cada cas. A l’hora als murs de càrrega s’hi retallen grans obertures que relacionen els diferents espais, donant peu a una inesperada complexitat espaial i una sorprenent riquesa visual.

Autor:
TEd’A arquitectes (Jaume Mayol, Irene Pérez)
Títol:
Can Jordi i n’Àfrica
Adreça:
C. Mestre Josep Porcel, 26. Montuïri. Mallorca
Àrea:
310 m2
Fotògraf:
TEd’A arquitectes
Data projecte:
2010-2011
Data obra:
En projecte

0 comentarios :

Publicar un comentario