Javier de las Heras Solé

nueva oficina de Arquia . Girona


Concurs. 1er premi . Javier de las Heras Solé . col·laborador: Salvador Bou Gracia

Pauta ortogonal:
Ordenar una planta que és fruit de la suma de dues parcel·les irregulars mitjançant una pauta ortogonal que estructurarà els nous espais de forma clara i senzilla.
Manca de llum:
Una parcel.la amb una proporció de façana minima i amb una d'aquestes façanes donant a una travessia molt estreta esdevé un espai interior amb una manca de il·luminació natural molt important. El projecte prioritza els espais d'estar-treball situant-los de la forma més racional per aconseguir la major quantitat de llum natural posible.
Dos nivells:
Disposar de dos nivells ens permet un tractament de la planta en profunditat, és a dir, a partir del buidat-enderroc de part del forjat de la planta primera, aconseguim una millor il·luminació, una ventil'lació més favorable i una major riquesa dels espais interiors aconseguint un caràcter més públic. Entendre la intervenció a la manera com el cirurgià fa una incisió per curar.
Programa:
Mitjançant la pauta ortogonal, la prioritat de la il.luminació natural per els espais de més ús i el buidat de la planta primera, diferenciem l'espai públic de l'espai confidencial - ús administratiu i intern de l'entitat- de forma clara utilitzant els murs existents i la disposició del taulell-banc que estructura l'espai de vestibul i de l'atenció al client. Proposem una convivència -amb la requerida privacitat- del espais públic i privat.
Materials :
Recuperar i mostrar els murs de pedra posant-los costat a costat amb un sol material: fusta. La fusta és un material que per les seves característiques -orgànic, vinculat a una tradició...- dialoga bé amb la pedra natural.
Col-locar aquest material apilant-lo també és una manera de relacionar-se amb els murs existents. Disposem els llistons de fusta massissa horitzontalment per marcar el recorregut de la zona d'espera i per conduir-nos capa la taula on signar documents i verticalment per dirigir-nos la mirada cap el doble espai que relaciona les dues plantes.


0 comentarios :

Publicar un comentario