Xpiral . Nug . Bonvehí

Les Portes de Collserola . Vallvidrera


Xpiral (Javier Peña) + Nug (Amadeu Santacana + Umberto Viotto) + Tat Bonvehí

Collserola és un volcà verd que ha explotat, llençant dades, conceptes i nombres sobre la ciutat que el rodeja, iniciant una nova “greenspermia”...


Volcà verd
Els límits de les portes proposades s’expandeixen fins al mar, connectant els parcs a través d’una nova “ir-fresh-tructura” que connecta la Natura amb la Ciutat. La Ronda del mig es transforma en un corredor verd que connecta Collserola amb Montjuïc. Altres extensions de les portes del nord poden connectar amb el futur Parc de la Sagrera, les Glòries, la Ciutadella i tancar l’anell verd perifèric tangent al front marítim... animals, plantes, ciutadans i turistes flueixen per les vies-parc.
Es un esquirol que salta com un cavall d’escacs, re-connectant la ciutat, fent dreceres sobre la vegetació i terres tous, capaços de filtrar la pluja, com un nou model respecte les dissenyades voreres de Barcelona.

Activitats esteses
Ara el senderisme, l’observació de les aus, els recorreguts ciclistes de muntanya... Comencen a la boca del metro o des del portal de casa nostra, des de un lloc sorprenentment urbà ens envolta la “ir-fresh-tructura” que ens acompanya en l’ascens cap a Collserola.
Fer la porta significa avançar l’accés, acostant la naturalesa a la ciutat, i així facilitar l’accés a través del transport públic i reduint l’afluència de cotxes que pugen a Vallvidrera el cap de setmana.

Aigües network
El clima mediterrani, amb les seves pluges torrencials, ha anat tallant la topografia de la muntanya i la impermeabilitat del paviment de la ciutat provoca perilloses crescudes.
Proposem re-connectar el cicle de l’aigua relacionant les basses de reg de les masies de Collserola amb els Pantans Urbans (Bori i Fontestà, Escola Industrial i Escorxador) permetent un rec dels entorns vegetals de la muntanya per desbordament i gota-gota de la “ir-fresh-tructura”. Sumant la gestió de les aigües grises dels edificis propers assegura un caudal continu per el manteniment de la vegetació i les activitats proposades.

autores: Xpiral (Javier Peña) + Nug (Amadeu Santacana + Umberto Viotto) + Tat Bonvehí
colaboradores: Paula Poveda, Lola Jimenez, Daniel Cano, Sergio Corredor


0 comentarios :

Publicar un comentario