Cornelius + Vöge

Masus planning . Future city center competition . Floda


Cornelius + Vöge . Masus planning

Utvecklingen av Flodas nya centrum skapar en unik möjlighet at framhäva och styrka samhäl­lets speciella identitet och bakgrund med placeringen vid Sävelången och Säveån. Ett ställe som i sin struktur, arkitektur och stämning stolt förmedlar om sin placering, historia, kultur och invånare.

FLODA – HISTORIER OM VATTEN, NATUR OCH MÄNNISKOR

Det nya centrum ska garantera invånarna både en mental och konkret förbindelse till ån och vattnet. Ny struktur, skala och karaktär ska sträcka sig ända ut till vattnet för att säkra att Floda vänder ansiktet mot Säveån och Sävelången.

FÖRSTÅ STÄLLET FÖR ATT SKAPA VISIONEN
Visionerna för samhällets utveckling ska hänga ihop med ställets stämning och historia. Bara genom att förstå dessa faktorer kan man utveckla det på ett riktigt sätt.
I förbindelse med utvecklingen av strukturplanen och utvecklingsstrategin har vi fokuserat på att analysera det existerande. Vi måste känna det existerande samhälle – dess aktiviteter, bebyggelsestypologier, kvaliteter och identitet – för at kunna skapa en plan som växer ihop med stället och blir en naturlig fortsättning på samhällets utveckling. Flodas identitet är för­bundet med vattnet, som genom tiderna har hämtat utveckling och arbete till området. Vi ser centrum som en organism, som växer fram ur förhållandet till vattnet, Säveån. Slussen och Sävelången. Till skillnad från nuvarande situation menar vi att man ska utnyttja vattnet till att samla centrumfunktionerna och -strukturerna istället för att det är en barriär som delar sam­hället i två delar.

LOOPEN – ETT SAMLANDE ELEMENT
Projektet arbetar med ett element som sammankopplar den existerande nordliga och sydliga del för att därmed förstärka centrum som samhällets generator för stadsliv och gemenskap.
LOOPEN är en vidare bearbetning och förstärkning av de centrala kommersiella och kulturella förbindelserna. De integrerar och förstärker detaljhandeln och aktivitets- och kulturutbuden i de nya och de existerande kvarter, och skapar förbindelse till och förmedlar naturupplevelser omkring Floda. Speciellt området öst om det gamla Garveriet, som av många idag uppfattas som otryggt, kan integreras i samhället och bli en viktig del av dess rekreativa struktur.
Med en stigförbindelse över Säveån från kulturinstitutionen Garveriet till Säveåvägen skapas en loop, som förbinder Floda med sina närliggande naturområden. De nya bebyggelser­na, ett ökat aktivitets- och kulturutbud samt en specialbelysning av Loopens väg- och stig­förbindelser kommer att göra hela centrala Floda till ett attraktivt, säkert och tryggt ställe att färdas. Flodas nya Loopförbindelse har flera ringar, och bidrar med nya förbindelser till sam­manflätningen av centrum och hela samhället på tvärs av Säveån. Därmed suppleras den centrala loopen (från stationen över slussbron, Rurik Holms Väg, ner för den centrala gågatan och över gångbron tillbaka till stationen) med nya förbindelser över Säveån. Den ena från det nya torg i centrum till Floda Stationsväg, som via två broförbindelser iscensätter och inkluderar den idag lite isolerade och undangömda Ön, och omvandlar den till en rekreativ mittpunkt i Floda. Åstränderna på Ön och omgivningarna tunnas ut så att bara grupper av större träd bevaras. Därmed blir Ön både visuellt och funktionellt en del av Flodas nya centrum och dess kommersiella och rekreativa liv.


0 comentarios :

Publicar un comentario