Transborder Studio

CITY HALL . BODØ


Transborder Studio

Our vision for the new Bodø City Hall is an arena for interaction between the city’s inhabitants, the municipality and the region, enhancing the effect of the city hall as a tool for the development of Bodø.
CONNECTING CITY AND CITY HALL
We propose a new connection through the new City Hall quarter. This concept allows for keeping the main entrance and the City Hall Square as historical and ceremonial front. In addition we establish a new square next to Dronningens street connecting the quarter to an important axis of public transport in Bodø. In the passage between the south and north entrance we place a multifunctional grand hall and the reception area.
URBAN PLATFORM
The entrance from south and north, a new entrance to the former bank building, reception areas and the grand hall are located on the building's main level which forms a plateau in the cityscape. The grand hall is a venue for the life of the city; informal and formal meetings, conferences, exhibitions and ceremonies - a political arena for Bodø's future.
PUBLIC ROOF GARDEN
The restaurant and rooftop terrace are located on the top floor with 360 degree views. This floor also contains a VIP room. The restaurant is an attraction in itself and is open in the evenings. The roof garden has a sheltered amphitheater for outdoor activities.

OFFICE RING
The new office areas are an extension of the floors of the existing east wing. The offices form the outer walls of the grand hall. View to the outside and inside, visibility to the rest of the quarter and daylight characterize the new office spaces.
SERVICE BASE
The building rests on the basement floor where the service entrance is accessed via an existing ramp. Bicycle parking and wardrobes are found here. The basement level connects to the underground parking under the City Hall Park.
ENERGY CONCEPT
Strong winds, clouds , mild winters and cool summers - Bodø's unique climate has been driving the design of the new City Hall, shaping the roof and the way the air moves through it. The winter winds average over 6 m/s coming almost entirely from the east; these provide an ideal driver for a naturally driven ventilation system. The building’s upper deck acts as a wind catcher which pushes the air through a heat exchanger and through the building. The exhaust air is drawn out through the atrium using the wind’s force.

Rådhuset som bygningstype internasjonalt fikk mange av dagens funskjoner under industrialiseringen og som en konsekvens, den økende urbaniseringen. De voksende byene trengte et tydelig symbol, og det fikk de i rådhuset . I Norge har rådhuset funnet sin form ett eller annet sted mellom fest og byråkrati. Et arbeidssted for byens administrasjon, men også sted for seremonier knyttet til byens liv og utvikling. Noen ganger bare kontor og møtesal, andre ganger også som byens storstue.
Bodø Rådhus befinner seg i førstnevnte del av denne skalaen. Et bygg dominert av lukkede cellekontorer, riktignok med en offentlig biblioteksfløy (som nå forsvinner) og bystyresalen plassert som en piano nobile, hevet over gatens liv. Den engasjerte innbygger er hen­vist oppunder taket på besøksgalleriet, betegnende for graden av offentlighet. Rådhuset er særpreget i sitt møte mellom pragmatisk gjenreisingarkitektur og elementer av nyklassisime, men ikke utpre­get tilgjengelig og åpent.
Så når byen utvider sitt rådhus kan man både viderebringe de historiske kvalitetene i arkitekturen og tilpasse anlegget til ny bruk. Vi tror offentlig tjenesteyting kommer til å endre seg i tiden framover. Etterhvert vil man ha mindre behov for å oppsøke etater for å få hjelp. Ting vil flyttes over på nett. Samtidig vil behovet for å bringe befolkning, kommunen, politikere og andre aktører sammen øke. Nye former for aktivitet knyttet til involvering, formidling, frivillige, næringsutvikling vil fordre et rådhus som er åpent, fleksibelt og aktivt. En politisk arena, en arena for byens framtid.
Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å:
-knytte rådhuskvartalet til byens nettverk
-lage en arena for byen, et verktøy i utviklingen av Bødø by og Bodøregionen
-utnytte Bodøs unike klima til å skape et energieffektivt bygg

TYPE Architecture
CLIENT Bodø Municipality
DATE 2013
STATUS Honorable mention, open competition
TEAM Øystein Rø, Espen Røyseland, Fredrikke Frølich, Peter Oscar Munthe-Kaas, Kristyna Vlckova
COLLABORATORS Transsolar KlimaEngineering, Stokke Austad


0 comentarios :

Publicar un comentario