Gutgut

NOV . rodinný dom . Bratislava


more: gutgut

Pozemok sa nachádza na východnom svahu. Z južnej strany je zatienený susedným domom. Polohu navrhovaného objektu sme určili paradoxne práve v zatienenej časti záhrady z viacerých dôvodov. Po dlhšej osi pozemku bolo potrebné eliminovať dĺžku prístupovej komunikácie k domu. Bežný dvojpodlažný dom s delenou dennou a nočnou časťou a dlhšou južnou fasádou by mal dosť slnečného žiarenia, ale pobytová záhrada by trpela susedným objektom.
0 comentarios :

Publicar un comentario