Stéphane Beel Architects

Villa H. te W . Wortegem


Stéphane Beel Architects . photos: © VAi . © Luca Beel . + VAi

Het waardevol landschappelijke karakter van de streek wordt vooral gekenmerkt door de natuurlijke verspreiding van losstaande bomengroepen, afgewisseld met uitgestrekte, zachte glooiingen.De combinatie van lage begroeiing, gras en struiken ten opzichte van groepen hoge bomen geeft het landschap haar typische zichten. De boerderijgebouwen hebben hiermee doorheen de tijd een natuurlijk evenwicht bereikt: de gebouwen zijn zelf essentiële onderdelen geworden van het typisch landschappelijke karakter. Het is noodzakelijk om het bestaande landschap, de aanwezige typologieën en de situatie op het terrein grondig te analyseren om te kunnen komen tot een verantwoorde en interessante verwerking van die gegevens.
Het ontwerp van de nieuwbouw vertrekt op verschillende schaalniveaus vanuit de typische kenmerken van het landschap en de bestaande gebouwen. Een “plek” om te wonen, zowel in het landschap als in de woning zelf. Het “erf” van weleer wordt opnieuw geïnterpreteerd en geïntroduceerd. De afbakening van een plek in het landschap waar gewoond en gewerkt wordt, vormt de basisgedachte van het erf en wordt hier vertaald in een hedendaagse context.
De bestaande hoeve wordt geherinterpreteerd tot een hedendaagse woning met sterke referentie naar de oude typologie. Wonen wordt herleid tot de zuiverste vorm van leven op een plek, in een gebouw op een erf in het landschap.


0 comentarios :

Publicar un comentario