H ARQUITECTES

Concurso Centro Cívico Baró de Viver . Barcelona


gracias a H ARQUITECTES

Planta baixa i ampliació. Proposem un edifici de planta baixa que ocupa dos terços de la superfície de la parcel·la i segueix l’alineació de les façanes del carrer Beat Domènech, a la vegada que allibera un nou espai públic a la part posterior del solar on es construirà la futura ampliació prevista.
Programa funcional. Amb l’objectiu de respectar el màxim el programa funcional previst dividim l’edifici en tres parts independents (centre cívic, casal de gent gran i sala d’actes) separades per dos patis intersticials i articulades pel vestíbul d’accés, que segrega els diferents usuaris i possibilita el funcionament parcial de qualsevol dels tres programes, dotant l’equipament de la flexibilitat requerida.

Disposició de les peces principals. En funció de les vistes, l'assolellament i els espais públics es distribueix el programa de l’edifici. La sala d’actes, al nord de la parcel·la, té vistes a la plaça gran i al carrer de Quito, i una façana assolellada en el pati intersticial. La sala general de gent gran s’orienta a sud i té vistes al carrer, per on passen els nens de l’escola veïna, i al pati intersticial més llarg. Els seus tallers i l’administració miren cap a la plaça principal. Per últim, el centre cívic s’orienta a sud, al carrer de Tucuman, i a la plaça posterior.

Accés i façana principal. L’accés al vestíbul es realitza per la façana del carrer Beat Domènech. Aquesta façana que presideix la plaça principal (entre els carrer de Quito, Caracas i Tucuman) és 'definitiva' ja que no es veurà alterada per l’ampliació, esdevenint un referent pels veïns.
Desenvolupant-se tot en planta baixa, l’edifici pot tenir accessos secundaris directes tant a la sala d’actes com al centre cívic.

Umbracle. El fet de situar tot el programa en planta baixa genera una coberta de 1.560 m² totalment exposada a la radiació solar i, per altra banda, la poca alçada de l’edifici (4m lliures interiors) respecte a la longitud de la façana (60m), comporta una certa desproporció davant la gran plaça. Aquest doble problema el solucionem amb una ARBREDA que produeix ombra a l’estiu, refresca les ventilacions creuades i genera un nou volum (virtual) més a l’escala de l’espai públic.
Aquesta arbreda està formada per arbres caducifolis, tipus plataners o lledoners, que s’adapten perfectament a les condicions ambientals de la zona i que, per dimensions (15m d’alçada i 10m de diàmetre) i densitat de fullatge, es comporten com a control solar passiu de l’edifici. A l’hivern la radiació solar escalfa tota la coberta reduint les pèrdues de calor mentre que a l’estiu evitem que es sobreescalfi. Els arbres, separats 6m entre ells (distància mínima per garantir-ne un bon creixement), es situen en tot el perímetre de l’edifici i en els dos patis intersticials.

Tancament exterior. Els espais interiors requereixen de moltes obertures que, trobant-se totes a nivell de carrer, generen possibles problemes de seguretat, per això proposem un tancament de xapa metàl·lica perforada que compleix amb els requisits de durabilitat i antibandalisme. Aquesta pell exterior es separa 2m del tancament de l’edifici generant un pati perimetral translúcid on es situen els arbres. La xapa perforada combinada amb panells amb lames aporta versatilitat a la façana, preserva la privacitat sense impedir la visió a través d’ella, protegeix de la radiació solar directa a l’estiu i oculta la composició d’obertures de la façana.

Materials. El projecte prioritza la utilització de sistemes constructius en sec i reversibles. L’estructura és de pòrtics d’acer reciclat amb llums de 6m excepte a la sala d’actes (12m) amb coberta lleugera tipus Deck, que dona un bon comportament acústic a la reververació que es complementarà amb cel-rasos fonoabsorbents en les peces que ho requereixin. La fonamentació i els paviments son de formigó reciclat.

La façana es composa amb dos tipus panells modulats prefabricats de 400x100cm, els opacs, de xapa d’acer reciclat amb aïllaments orgànics derivats de la fusta i revestiment interior de fusta o de placa de guix-cel.lulosa (Fermacell) protegida, i les obertures vidriades (practicables i fixes).
Per tant la gran majoria dels materials son reciclats o d’origen bioesfèric reduint radicalment el seu impacte ambiental alhora que el seus sistemes constructius permeten el desmuntatge i la seva futura reutilització o re-reciclatge.

Energia. Les estratègies passives de l’edifici aposten per un bon control solar, garantir bona llum natural i propiciant les ventilacions naturals regulades amb control domòtic aprofitant al màxim les condicions climàtiques locals i que hem estimat que podran reduir la demanda fins a un 60%. En les estratègies actives seguim la recomanació de les bases i climatitzem per aire perquè creiem que és el sistema que millor s’adapta a les demandes canviants del programa. Coherentment amb aquesta flexibilitat en el clima hem proposat un edifici lleuger sense massa inèrcia tèrmica. Proposem climatitzadores d’alta eficiència amb sistema de recuperació de calor i que prioritzen el free-cooling. La convinació de ventilacions passives i free-cooling actiu assegura uns consum molt baixos en climatització. En la producció proposem un sistema de bomba de calor aire-aire o de bomba de calor geotèrmica si en fase de projecte es demostra viable.

Aigua. Malgrat l’estalvi d’aigua no és una demanda explicita de les bases el projecte tindria la possibilitat de reduir els consums d’aigua potable fins al 70% gràcies a la gran superfície de coberta que ens dona el potencial de recollir moltes aigües pluvials, que sumat a la possibilitat de fer un petit tractament de grises i a la utilització de sanitaris eficients.0 comentarios :

Publicar un comentario