H Arquitectes

recuperación de la antigua cooperativa obrera La Lleialtat Santsenca . Barcelona


H Arquitectes

EIXEU SORTIR ABANS D’ENTRAR; Tots encaixarem el programa, però ens diferenciarà l’estratègia capaç d’organitzar els metres cúbics existents per tal d’il·luminar-los i dotar-los d’un accés clar. La Lleialtat necessita un buidat amb criteris de llum, ventilació i circulació... posteriorment “jugarem” a aparellar els espais resultants i els programes sol·licitats.

CARRER/ PATI/ ATRI / FOYER / BULEVARD. La proposta de buidat consisteix en l’enderroc de la crugia annexa a la mitgera del carrer Olzinelles per a convertir-la en un carrer, la continuïtat del qual, en el segon cos estructural, s’assoleix maximitzant el pati de llums existent. Finalment, al darrer cos estructural, es buidarà la crugia contigua a les anteriors, que es troba en el centre de gravetat del volum. La seqüència de buidats configura un atri, provoca l’aparició de “façanes” i esdevé un vertebrador clar per a les circulacions horitzontals i verticals, per a la llum natural i suport dels programes imprevistos...creem un carrer que és pati, és foyer, és vestíbul, és el bar d’estiu, un umbracle i el bulevard de la Lleialtat. Programa funcional. Hi ha dos programes indiscutibles en el primer cos estructural; el bar ocuparà l’espai recuperat de l’antiga botiga i la sala polivalent el de l’antic teatre. L’alçada de la crugia de planta baixa entre bar i atri permet el doble programa de sales de formació en altell i el de secretaria en planta baixa per a controlar l’accés a l’edifici. El cos intermig aprofitarà tots els nivells existents i els potencials per allotjar una columna d’espais tècnics i de serveis: instal·lacions i E.T. en planta baixa (nivell Olzinelles), magatzem en planta altell (amb accés directe des del carrer Altafulla), magatzem de sales polivalents en planta primera i sortides verticals d’instal·lacions en planta sotacoberta. Aquests quatre nivells tècnics es vinculen amb un nucli de serveis format per ascensor-muntacàrregues, banys i escales. L’espai de sotacoberta de l’antic escenari allotjarà els usos més confortables del programa de joves i nens, que s’eixamplaran a la terrassa annexa en forma d’hivernacle, on realitzar activitats exteriors de jardineria i lleure. L’últim cos aprofita tots els forjats patrimonials i la seva alçada per a situar el programa restant a banda i banda de l’atri: centre de documentació, sales d’assaig, sales de reunions i espai multimèdia en planta baixa i altell amb la sala taller en planta primera. Sistemes de colonització. Bastides i hivernacles per ocupar els patis: els atris son “exteriors”, en controlarem la llum natural, la ventilació, la pluja i les pèrdues tèrmiques utilitzant cobertes de tecnologia agrícola amb finestres zenitals i tendals tèrmics i d’ombreig motoritzats. No son espais especialment climatitzats, a l’hivern el terra radiant funcionarà a partir d’energia solar i activarà la inèrcia que dels murs existents. Son sectors d’incendi independents i per la seva condició de coberta lleugera els podem ocupar amb estructures metàl·liques tipus bastida per a les circulacions horitzontals i verticals en els seus diferents nivells. Tancaments de fusta per a reunions i treball: Els programes regulars i interns ocuparan les estructures originals amb caixes autoportants de panells contralaminats de fusta, complementats per obtenir un alt grau d’aïllament i estanquitat. La ventilació d’aquests espais es produirà a través dels atris o de recuperadors de calor minimitzant les necessitats de producció de calor o fred. Cortines per als usos polivalents. El valor patrimonial dels espais que allotgen els usos polivalents i el bar seran compatibles amb les demandes del programa a través de sistemes de condicionament flexibles, cortines i d’altres elements mòbils capaços d’adaptar les sales acústicament i tèrmicament, així com per a protegir del foc, evitant costosos sistemes de revestiment poc flexibles. No aconseguirem un auditori perfecte, però podrem fer-hi moltes activitats imperfectes. Criteris de sostenibilitat. Mobilitat: La centralitat de l’equipament i el seu programa garanteixen poca repercussió en mobilitat rodada. L’atri d’accés permet l’aparcament de bicicletes a l’interior de l’edifici. Matèria: l’aprofitament de les estructures i tancaments patrimonials permet reduir la quantitat de matèria necessària per a l’acondicionament programàtic. Les noves estructures lleugeres d’acer amb un 85% reciclat i tancaments de panells de fusta garanteixen un baix impacte ambiental. Energia: reduir la quantitat de metres cúbics que requereixin de producció de calor o fred per al seu confort. Produir part de l’energia necessària amb plaques solars d’aigua calenta per activar els terres radiants dels espais bioclimatitzats. Producció restant amb energia “verda”. Monitoritzar consums futurs per millorar l’eficiència a través de la gestió. Confort: no podem millorar tèrmicament l’envoltant de l’edifici existent, invertirem doncs en tancaments interiors molt aïllats, estancs i amb poca inèrcia en els espais específics d’activitats estàtiques i regulars, intercanviant aire amb els espais bioclimatitzats o amb recuperadors de calor per a reduir les pèrdues tèrmiques garantint la qualitat de l’aire. Maximitzar les estratègies passives de captació i ventilació a través de tancaments de resposta variable com son les cobertes agrícoles en espais amb inèrcia. Aigua: Reduir consum i aprofitament de la recollida d’aigua de pluja, per a reg i wc. Instal·lació de sistema “aquatron” per a reduir la quantitat d’aigües negres que enviem a la xarxa i aprofitament de residus sòlids per a l’ús agrícola del hivernacle. Queden moltes coses per dir, però no tenim espai per a tot, una mica com passa a l’edifici de la Lleialtat, no es tan important el programa que volíem encabir (i que tots farem cabre) com l’autèntica capacitat de l’edifici per allotjar usos previstos i imprevistos. Situació: c/ Olzinelles 31, Barcelona. Autor: H ARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó) Colaboradores: Blai Cabrero Bosch, arquitecte (Harquitectes) Toni Jiménez, interiorista (Harquitectes) Xavier Mallorquí, estudiant arq. (Harquitectes) Concurs: 2012. 1er Premi Superfície construída: 1.750m2


0 comentarios :

Publicar un comentario