Cie . Powerhouse . Koehler

new Rhijnspoorgebouw . Amsterdam


Architekten Cie . Powerhouse Company . Marc Koehler Architects

De ontwerpopdracht voor het nieuwe Rhijnspoorgebouw voor het domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam is toegekend aan de Architekten Cie. & Powerhouse Company i.s.m. Marc Koehler Architects.




De gelegenheidscombinatie sloeg de handen ineen en wint de opdracht met een ontwerp waarin kennisoverdracht door ontmoeting, respect voor de monumentale omgeving en flexibiliteit naar de toekomst centraal staan.

Deze vragen leidden tot drie belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp: de essentie van onderwijs is kennisoverdracht en uitwisseling door ontmoeting; de locatie heeft behoefte aan een zeer heldere massa structuur met respect voor de omliggende monumentale gebouwen; techniek in de 21ste eeuw richt zich op de integratie en optimalisatie van vorm en functie met behulp van duurzame technieken. Het nieuwe Rhijnspoorgebouw verenigt deze drie uitgangspunten tot een integraal geheel.

Centraal in het concept van het gebouw is het atrium. Vanuit de gemeenschappelijke begane grond is in dit atrium elke afdeling van het domein Techniek zichtbaar. Rondom deze centrale ontmoetingsruimte voor kennisoverdracht, kennisuitwisseling en innovatie is het gebouw georganiseerd. Twee gebouwvolumes vormen samen de ruimte voor dit atrium. Deze twee volumes voegen zich zorgvuldig in de stedenbouwkundige context. Eén volume vormt een helder markeringspunt in de stedenbouwkundige hoofdstructuur, het andere volume vleit zich naar de route aan de singel. De basis van deze beide bouwdelen bestaat uit eenvoudige, gestandaardiseerde geprefabriceerde casco’s op een grid van 14,4 x 10,8 meter.

Uit de heldere en eenvoudige structuur van het nieuwe Rhijnspoorgebouw kan een zeer dynamisch en ruimtelijk gebouw ontstaan waarin kennisoverdracht op een natuurlijke wijze wordt gestimuleerd. Een gebouw dat zich genereus opstelt naar haar gebruikers en in de toekomst gemakkelijk kan worden aangepast en dat zich tegelijkertijd met respect opstelt naar de omliggende monumentale bebouwing. Een gebouw dat klaar is voor de 21ste eeuw.


0 comentarios :

Publicar un comentario