Richard Serra

Double Rifts+ Gagosian Beverly Hills


0 comentarios :

Publicar un comentario