TEd’A arquitectes

CAN VICENÇ I NA MALEN . Palma de Mallorca


TEd’A arquitectes

El suport és un pis dels anys 60 dins el casc antic de Palma. Un pis buit, sense divisòries.


Un pis nu, despullat. Les úniques preexistències són merament constructives: estructura, tancament perimetral i baixants. Són preexistències inamovibles.
Casdascun dels elements que configuri la intervenció es col·locarà en un pla diferent, sense solapar-los, mostrant-los com a elements constructius independents. La proposta prova d’evidenciar les característiques pròpies de la construcció. Mostrant els processos, les textures, els relleus, les juntes, les costures.
L’estructura existent és de formigó armat, aquesta es deixa totalment descarnada, sense pell, només ossos. L’estructura serà lliure de la resta d’elements.
El perímetre de l’habitatge s’aïlla amb suro, rera un trasdossat ceràmic. Les peces ceràmiques es col·loquen amb junta vertical correguda, mostrant que no tenen funció estructural. S’acaba amb pintura, sense enguixar.
Els baixants són el punt de partida a l’hora de configurar l’espai i els usos. Tres estances tancades es col·loquen a portell. Seran de fusta d’avet, un material lleuger, que possibilita la seva lliure posició, independentment de l’estructura. Es construeixen amb les butzes defora i la pell dedins, mostrant la subestructura d’esquadries que les configura i revestint-les només per la cara interior de les habitacions. Aquestes tres estances són les més privades de l’habitatge i alhora les que contenen la maquinària de la casa. Són tres estances tancades, més íntimes, amb un ús determinat, revestides interiorment, on cada cosa està al seu lloc i els mobles són immòbils. Entre elles es generen tres espais oberts, maclats i comunicats diagonal. En aquests tres espais s’hi acomodaran els usos més públics de la casa. Són espais oberts, compartits, sense concretar-ne el seu ús, espais d’ús flexible, sense revestir, despullats, on els objectes de l’usuari suren i els mobles són mòbils.

Arquitectes: TEd’A arquitectes (Jaume Mayol, Irene Pérez)
Promotor: Vicenç Sacarés
Superfície: 164 m2
Situació: C. Tous i Maroto, 5, 4t, A. Palma
Projecte: 2012
Obra: 2012-...


0 comentarios :

Publicar un comentario