Ferrando . Recio. Bernat . Lay . Soto

Reforma del mercat de L'Abaceria . Barcelona


Josep Ferrando . David Recio. Sergi Bernat . Charmaine Lay . Santi Soto

Entenem el mercat com un espai públic cobert, de relació i d’intercanvi com ha estat des de l'origen. Per tant es proposa recuperar el seu aspecte original, on l’estructura és l’element definitori de l’espai. És per això que es suprimeixen totes aquelles construccions afegides que, al llarg dels anys, l’han anat desfigurant.Relació del Mercat amb l’Entorn
Aquesta actuació, d’altra banda permetrà una millor relació amb l’entorn i la trama urbana del barri de Gràcia, donant-li una major transparència a la façana de Travessera de Gràcia, fent que aquesta via es prolongui visualment cap a l’interior del mercat, i fent que aquest no sigui un obstacle, sinó un nexe d’unió. És en aquesta via on se situa l’accés principal, tant del mercat com de l’autoservei.
Es proposa, així mateix, la supressió de voreres a la Travessera de Gràcia en tot el tram del mercat, transformant la via en un espai públic.
EDIFICI I PROGRAMA
Es contempla la recuperació de l’estructura original com un tema cabdal, és per això que la disposició de les “parades” ve obligada per l’estructura, de manera que mai s’amaguen o interrompen els pilars, que es poden contemplar integres.
Aquesta actuació de neteja i recuperació es fa compatible amb els nous requeriments imprescindibles del que és un mercat actual. L’estratègia que s’ha seguit ha estat disposar, a la planta baixa, la totalitat del mercat amb 58 negocis alimentaris i 16 no alimentaris que s’obren a l’exterior cap als carrers Torrijos i Mare de Déu dels Desemparats. Organitzant la resta de programa a les plantes soterrani.
CirculaciÓ de vehicles
L’accés de vehicles es produeix pel Carrer Puigmartí. Es fan dos accessos més per als vianants per al Carrer de Torrijos y pel Carrer de Mare de Déu dels Desemparats, produint-se dos eixos (transversal i longitudinal) amb la màxima transparència, permetent la contemplació del mercat en totes les seves dimensions.
Relació amb l’Exterior
Les successives intervencions al llarg del temps han anat impedint la relació del mercat amb l’exterior, així com disminuint la entrada de llum natural. Com ja s’ha explicat anteriorment, la proposta tracta de recuperar, en aquests aspectes, l’estat original del mercat.
Darrere de les gelosies i per les entrades de llum, es proposen vidres de baixa emissivitat, de forma que el mercat es tanca gairebé totalment mantenint una mínima ventilació natural creuada, alhora que es produeix l’entrada de llum difusa.
Es proposen les sortides d’extracció de fums dels negocis amb restauració a través de conductes col·locats al costat del pilars amb sortida per les targes entre cobertes (lateral i central). Els negocis s’agrupen formant un mur tècnic que agrupa totes les instal·lacions (escomeses, clima, extracció, baixants…)
La ventilació de l’aparcament soterrat es proposa a través de la façana que dona a les rampes i del banc que recorre tota la façana de la Travessera de Gràcia


0 comentarios :

Publicar un comentario