Kazuyo Sejima

Yoshida Printing headquarters . Tokyo


kazuyo sejima & associates . photos: © Yanai Takahiro

0 comentarios :

Publicar un comentario